Politica de confidentialitate

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI CONFIDENTIALITATEA ACESTORA

CINE PRELUCREAZA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de Ieremiea Valentin I.I. cu adresa Str. Dr. Victor Gomoiu, Nr. 6, inregistrata la ONRC cu F16/908/2014, CUI: 33745622.

Ieremiea Valentin I.I. isi ia angajamentul de a lua toate masurile necesare pentru protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal cu respectarea tuturor reglementarilor in vigoare la nivel national si european.

DATELE CARE VOR FI PRELUCRATE

Vom prelucra urmatoarele categorii de date personale:

  • date de identificare precum nume, adresa;
  • date de contact, precum numar de telefon, adresade email;
  • date biometrice, precum imagini foto/video
  • site-ul www.ivalentin.ro poate colecta datele voastre automat, cum ar fi lungimea si ora vizitei, paginile vizitate, sistemul de operare sadresa IP numai pentru trafic si statistici – prin aplicatii precum Google Analytics, responsabilitatea colectarii datelor revenind acestei aplicatii.

SCOPURILE SI TEMEIURILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale ale clientilor care au nevoie de servicii furnizate de Ieremiea Valentin I.I., cum ar fi numele si adresa vor fi colectate si prelucrate pentru a face demersurile in vederea incheierii unui contract sau executarii unui contract, precum si pentru livrarea produselor.

Analiza noastra arata ca temeiurile legale corecte sunt:

  • obligatia legala(Art. 6 (1) c) din GDPR) pentru datele personale colectate pentru facturare.
  • executarea unui contract si/sau obligatie legala – in functie de datele colectate (Art. 6. (1) b) si/sau c) din GDPR)

Consimtamantul dumneavoastra privitor la imagini foto-video este necesar pentru a presta serviciul de fotografie si/sau inchiriere cabine foto care consta in executarea de poze unor terti persoane si imprimare pe loc a fotografiilor. Consimtamantul pentru folosirea imaginilor poate fi retras oricand.

Datele dumneavoastra de contact, cum ar fi, numar de telefon, adresa de email, vor fi prelucrate in vederea prestarii serviciului contractat precum si pentru trimiterea ofertelor de prestari servicii, livrarea pozelor in format digital si/sau a documentelor necesare prestarii serviciului.

Datele dumneavoastra personale cuprinse in documente justificative vor fi pastrate de noi timp de 5 ani, incepand cu data incheierii exercitiului financiar (anului) in care au fost colectate. Prin documente justificative se intelege: facturi fiscale, deconturi, contracte de prestari servicii si altele asemenea.

Imaginile foto/video vor fi sterse din evidentele Ieremiea Valentin I.I. in termen de cel mult 360 de zile de la data incheierii relatiilor contractuale, sau de la data retragerii consimtamantului, dupa caz.

Datele de contact (adresa de email, numar de telefon) vor fi sterse in termen de maximum 360 de zile de la data la care relatiile contractuale s-au incheiat sau de la data retragerii consimtamantului.

Orice alte date personale pe care le colectam de la dumneavoastra vor fi pastrate atat timp cat este necesar realizarea scopului pentru care au fost colectate si vor fi sterse din evidentele noastre in maximum 360 de zile de la indeplinirea acestui scop sau de la retragerea consimtamantului, daca este cazul.

POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR

Site-ul www.ivalentin.ro poate colecta datele voastre automat, cum ar fi lungimea si ora vizitei, paginile vizitate, sistemul de operare sadresa IP numai pentru trafic si statistici – prin aplicatii precum Google Analytics, responsabilitatea colectarii datelor revenind acestei aplicatii.
Site-ul www.ivalentin.ro foloseste Google Analytics, serviciu oferit de Google Inc. care genereaza statistici detaliate despre traficul pe un site web si sursele traficului, si care masoara conversiile si vanzarile. Google Analytics foloseste “cookie-urile” stocate in computerul dumneavoastra pentru a ajuta la analiza modului cum utilizatorii folosesc site-ul.
Informatiile generate de cookie-uri despre modul cum utilizati dumneavoastra site-ul, incluzand adresa dumneavoastra IP, vor fi anonimizate prin folosirea setarilor adecvate (functia“_anonymizelp()” sau echivalenta) si transmise serverelor Google din Statele Unite.
Pentru mai multe informatii despre modul cum functioneaza anonimizarea IP, vizitati https://support. google.com/analytics/answer/ 2763052
Google va folosi informatia generata de cookie-uri in scopul evaluarii utilizarii site-ului, compiland rapoarte despre activitatea pe blog si furnizand aceste rapoarte in scopuri analitice. Google poate transfera aceasta informatie unor terti in cazul unei obligatii statutare sau daca acel tert proceseaza date in numele Google. Google nu va combina sau asocia adresa voastra de IP cu alte date stocate la Google in niciun fel de circumstanta.
Puteti preveni sau opri instalarea si stocarea de cookie-uri prin setarile browserului, descarcand si instaland in mod gratuit Opt-out Browser Add-on disponibil la https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout?hl=en. in acest caz nu veti putea folosi toate functiile siteului.
Prin folosirea site-ului www.ivalentin.ro sunteti de acord cu procesarea oricaror date personale colectate de Google in privinta voastra si pentru scopurile descrise mai sus. 

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CATRE TERTE PARTI

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate de Ieremiea Valentin I.I. pot fi transmise catre terte parti daca aceasta este o obligatie legala a societatii, ca urmare a solicitarii persoanei vizate sau la solicitarea unui entitati publice, in vederea indeplinirii atributiilor specifice care ii revin prin lege.

Datele personale oferite in scopul intocmirii facturii fiscale (sau a altor documente contabile) vor fi prelucrate de catre Ieremiea Valentin I.I. si respecta legislatia in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele dmneavoastra cu caracter personal pot fi solicitate si transmise de societate catre: inspectori ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, organe ale politiei judiciare, instante judecatoresti, executori judecatoresti, precum si orice alta institutie sau autoritate publica ale carei atributii includ solicitarea si obtinerea de documente ce contin date cu caracter personal de la persoane juridice de drept privat.

DREPTURILE CLIENTILOR SI COLABORATORILOR Ieremiea Valentin I.I.

in vederea respectarii drepturilor dumneavoastra, va informam care sunt acestea si cum pot fi ele exercitate:

  • dreptul de a solicita Ieremiea Valentin I.I.accesul la propriile date, rectificarea sau stergerea acestora, precum si restrictionarea prelucrarii sau dreptul de a se opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor
  • dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in ceea ce priveste datele prelucrate pe baza consimtamantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia
  • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

In vederea respectarii acestor drepturi, precum si pentru orice solicitare legate de informatii, de accesul la date, de rectificare sau stergere a datelor vor putea fi exercitate prin una din urmatoarele variante: o adresa scrisa, inaintata catre Ieremiea Valentin I.I., trimisa la adresa sediului social sau o cerere trimisa prin email catre Responsabilul cu prelucrarea datelor.

Ieremiea Valentin I.I. va raspunde in termenul cel mai scurt, dar nu mai mult de 30 de zile, oricarei solicitari venite din partea unei persoane vizate.

Pentru orice nelamurire, solicitare sau reclamatie referitoare la colectarea si folosirea datelor cu caracter personal, orice beneficiar, reprezentant legal al unui beneficiar ori orice alta persoana vizata se poate adresa Responsabilului cu protectia datelor, printr-un email-ul din sectiunea contact